Koulutuspäälliköiden tapaaminen 7.11.2018

Alla kooste opiskelijoilta tulleesta palautteesta, jota tapaamisessa käsiteltiin:
Huom! Opiskelijoilta saatujen palautteiden kirjoitusasua on muokattu ja samaa asiaa koskevia palautteita yhdistelty, mutta asiasisältö on säilytetty.

”Harjoittelun poissaolojen korvaamiskäytäntö harmittaa, kun sairastumisestakin johtuvista poissaoloista joutuu korvaamaan jokaisen tunnin.”
Vastaus:
Hoitotyön koulutuksissa pääsääntö on, että poissaolot korvataan tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettajalla on mahdollisuus hyväksyä vähäinen määrä sairauspoissaoloa harjoittelujaksoon sisältyväksi, mikäli harjoittelun tavoitteet saavutetaan jakson aikana. Tilanne arvioidaan aina opiskelijakohtaisesti. Sekä opettajalla että opiskelijalla on mahdollisuus kääntyä asiassa koulutuspäällikön puoleen. Lyhyissä, alle 6op harjoitteluissa voidaan edellyttää opintopisteiden mukaista tuntimäärää.
Hoitotyön koulutusten harjoitteluohjeita työaikojen suhteen päivitetään tammikuuhun mennessä.
Röntgenhoitajakoulutus: Lähtökohtana on, että harjoittelu suoritetaan täysimääräisenä. Röntgenhoitajakoulutuksessa 5 viikon (8op) harjoittelut ovat modaliteettikohtaisia, joka tarkoittaa, että harjoittelu yhdellä röntgenlaitteella kestää esim. yksi /kaksi viikkoa (esim. mammografiat, magneettilaitteet). Jos opiskelija joutuu olemaan tästä pois niin hän ei voi saavuttaa harjoittelujaksolle asetettuja tavoitteita. Lyhyissä, alle 6op harjoitteluissa voidaan edellyttää opintopisteiden mukaista tuntimäärää.

Fysioterapeuttikoulutus: Opiskelijan työaika on 35 tuntia viikossa ja keskimäärin 7 tuntia päivässä. Päivittäinen työaika on vähintään neljä tuntia, ja tästä voidaan poiketa vain erikseen sovitulla tavalla. Työajan joustosta sovitaan erikseen ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa.
Sairauden sattuessa tulee opiskelijan ilmoittaa poissaolostaan välittömästi sekä ohjaavalle fysioterapeutille että ohjaavalle opettajalle. Opiskelija voi olla kolme päivää pois harjoittelusta sairauden vuoksi opettajan luvalla. Opiskelijan tulee toimittaa joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistus viimeistään neljännestä päivästä lukien ohjaavalle opettajalleen. On huomioitava, että sairauden jatkuessa perjantaista maanantaihin, on maanantai neljäs sairauspäivä, josta on oltava todistus. Sairauspoissaoloihin liittyen opiskelijan osaaminen arvioidaan harjoittelujakson tavoitteiden suhteen tapauskohtaisesti. Opiskelija voi joutua jatkamaan harjoitteluaan lisäpäivillä tai uusimaan jakson kokonaisuudessaan.

”Joihinkin harjoittelupaikkoihin on niin pitkä matka, että opiskelija joutuu kulkemaan julkisilla tai omalla ajoneuvolla useita tunteja päivässä tai vaihtoehtoisesti vuokraamaan toisen asunnon harjoittelupaikkakunnalta, eikä tähän saa mitään rahallista tukea koululta. Opiskelijat kokevat tämän epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi.”
Vastaus: Ammattikorkeakouluasetus ei tunne matkakulukorvausta harjoitteluista korkea-asteen opiskelijoille. On myös muistettava, että joissakin koulutuksissa opiskelija allekirjoittaa lomakkeen TAMKiin päästessään, jossa hän hyväksyy harjoitteluiden sijoittumisen Tamperetta ympäröiville paikkakunnille.

”Läsnäolovelvollisten tuntien siirtäminen (kun kaikki opetus on läsnäolovelvollista) lyhyellä varoitusajalla tuottaa hankaluuksia, kun opiskelijat varaavat lukujärjestyksessä oleville vapaille ajoille esim. lääkärikäyntejä, joiden tilalle siirtyykin läsnäolovelvollinen tunti. Jotkut opettajat antavat tiukkaa palautetta tällaisista poissaoloista vaikka opiskelijat yrittävät parhaansa varata käyntejä ym. niin, etteivät ne mene tuntien kanssa päällekkäin.”
VASTAUS: Joskus tuntien siirtäminen tapahtuu lyhyellä varoitusajalla esim. opettajan sairastuessa ja tällöin tunti on uudelleen sijoitettava sellaiseen ajankohtaan, että se sopii niin opettajalle kuin ryhmällekin, ja tästä syystä muutos voi tulla nopeastikin. Myös asiantuntijaluennot voivat ilmestyä läsnäolovelvollisina lyhyelläkin varoitusajalla lukujärjestykseen johtuen kyseisen luennoitsijan aikatauluista. Kuitenkin esimerkiksi harjoitteluohjaajien tapaamiset ovat pääasiassa tiedossa jo hyvissä ajoin. Koulutuspäälliköt vievät palautetta eteenpäin opettajille.
Opettajia on ohjeistettu kirjoittamaan kurssin toteutussuunnitelmaan kaikki kyseisen kurssin läsnäolovelvolliset tunnit, josta opiskelija voi ne nähdä. Lukujärjestyksessä ei kuitenkaan tarvitse olla erikseen kirjoitettu ”läsnäolovelvollinen” kyseisen tunnin kohdalle, vaan nämä tiedot täytyy lukea toteutussuunnitelmasta.
Missään hyvinvointi- tai terveysaloilla ei ole kaikki opetus läsnäolovelvollista. Jotkut opintojaksot saattavat kuitenkin olla 100% läsnäolovelvollista, joka johtuu esim. säteilylainsäädännön velvoitteista.

”SH-koulutuksen ORHAt ovat kuin villi länsi monen opettajan takia. Tunneille kaivataan asiantuntevaa teoriaopettajaa ja reilua toimintaa. ORHA-tunneilla vallitsee kiire ja kireä ilmapiiri, eikä opettaja anna opiskelijoille laadukasta opetusta…”
VASTAUS: Epäkohtiin opetuksessa halutaan puuttua, mutta ilman tarkempia tietoja (toteutus/opettajat) emme pysty laittamaan palautetta eteenpäin, sillä emme tiedä kenen toteutusta palaute koskee. Toivottavasti kyseisen palautteen antaja tunnistaa itsensä ja palaa asiaan niin saadaan palaute eteenpäin!

”Olen huolestunut sairaanhoitajien päivätoteutuksen läsnäolotunneista. Tuntuu, että kaikista vaativimmista ja tärkeimmistä tunneista vähennetään. Näistä vähäisistäkin kontaktitunneista ei välttämättä edes uudelleen sijoiteta tuntia, jonka opettaja on estynyt pitämään vaan tunti korvataan esim. ryhmätyöskentelyllä.”
VASTAUS: Lähiopetustunneista vähennetään valtakunnallisesti taloudellisten leikkausten vuoksi ja se harmittaa niin opiskelijoita kuin opettajia ja koulutuspäälliköitäkin. Tuntien uudelleen lukujärjestykseen sijoittaminen on myös rahakysymys, sillä se maksaa. Tästä syystä vain ns. pakolliset tunnit kuten ORHAt tai säteilylain ja säteilyturvallisuus ohjeiden (1.1.2019 uusi säteilylainsäädäntö voimaan ja silloin säteilyturvallisuusohjeista tulee määräyksiä) mukaiset tunnit, joissa on 100% velvollisuus, sijoitetaan uudestaan. Myös ulkopuoleisten luennoitsijoiden tunnit (esim. radiologia) sijoitetaan uudelleen lukujärjestykseen. HOPS keskustelut sovitaan uudestaan. Mikäli tunnin sisältö on itseopiskeltavissa, ei tuntia uudelleen sijoiteta lukujärjestykseen.

“Mikä on innoeventin merkitys sairaanhoitajan koulutuksessa? Innoevent vie kokonaisen viikon sairaanhoitajan alaan suoraan liittyvistä opinnoista. On vaikea nähdä sen hyötyä sairaanhoitajalle ja etenkin sen pakollisuutta!”

Vastaus: Innoeventillä on seuraavia etuja:

• eri vaiheissa olevat opiskelijat pääsevät työskentelemään toistensa kanssa,
• eri alojen opiskelijat pääsevät työskentelemään toistensa kanssa,
• opiskelijat työstävät työelämän heille antamia tehtäviä – todellisia kehittämisaiheita,
• työelämä toivoo opiskelijoiden hankkivan juuri tämän kaltaisia taitoja opintojensa aikana. He odottavat tulevilta työntekijöiltä luovuutta, innovatiivisuutta, kykyä tarttua haasteisiin, sellaisiinkin, jotka eivät ole ihan sitä lähintä omaa työaluetta.

Kaikkien ryhmien osallistumista ei voida mahdollistaa sairaanhoitajakoulutuksessa, koska meitä on niin paljon. Sairaanhoitajakoulutuksesta osallistuu aina ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotta harjoitteluiden rytmitys ei sekaannu.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai haluat antaa palautetta koulutusalaasi liittyen, laita viestiä taru.k@piratery.fi tai FB-sivujen tai nimettömänä kotisivujen Purnausnurkan kautta! 😊

Posted in Uncategorized.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *