PIRATE ry: kevätkokous 3.5.

PIRATE ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.5.2021. Paikalla oli 19 jäsentä.
 
Kokouksessa päätettiin seuraavaa:
🌸 Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
🌸 Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle
🌸 Nimenmuutosta koskevasta sääntömuutoksesta esitettiin ja hyväksyttiin vastaehdotus, jonka perusteella yhdistyksen hallitus valmistelee ja toteuttaa seuraaviin vuosijuhliin mennessä brändiuudistussuunnitelman, jossa kartoitetaan jäsenistön, alumnien ja bränditoimiston avulla tarvetta uudistaa yhdistyksen brändiä. Sääntömuutosta ei siis hyväksytty, ja yhdistyksen nimi pysyy toistaiseksi samana.
🌸 Esitys yhdistyksen logon muuttamisesta hylättiin, sillä sen katsottiin sisältyvän brändiuudistussuunnitelmaan
 
Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille! ☺️
Posted in Uncategorized.