5.12.

Poikkeuksellisesti toimistopäivystystä ei pidetä tänään. Ilmoitamme tarkemmin ensi viikon aukioloista myöhemmin! 

Koulutuspäälliköiden tapaaminen 7.11.2018

Alla kooste opiskelijoilta tulleesta palautteesta, jota tapaamisessa käsiteltiin:
Huom! Opiskelijoilta saatujen palautteiden kirjoitusasua on muokattu ja samaa asiaa koskevia palautteita yhdistelty, mutta asiasisältö on säilytetty.

”Harjoittelun poissaolojen korvaamiskäytäntö harmittaa, kun sairastumisestakin johtuvista poissaoloista joutuu korvaamaan jokaisen tunnin.”
Vastaus:
Hoitotyön koulutuksissa pääsääntö on, että poissaolot korvataan tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettajalla on mahdollisuus hyväksyä vähäinen määrä sairauspoissaoloa harjoittelujaksoon sisältyväksi, mikäli harjoittelun tavoitteet saavutetaan jakson aikana. Tilanne arvioidaan aina opiskelijakohtaisesti. Sekä opettajalla että opiskelijalla on mahdollisuus kääntyä asiassa koulutuspäällikön puoleen. Lyhyissä, alle 6op harjoitteluissa voidaan edellyttää opintopisteiden mukaista tuntimäärää.
Hoitotyön koulutusten harjoitteluohjeita työaikojen suhteen päivitetään tammikuuhun mennessä.
Röntgenhoitajakoulutus: Lähtökohtana on, että harjoittelu suoritetaan täysimääräisenä. Röntgenhoitajakoulutuksessa 5 viikon (8op) harjoittelut ovat modaliteettikohtaisia, joka tarkoittaa, että harjoittelu yhdellä röntgenlaitteella kestää esim. yksi /kaksi viikkoa (esim. mammografiat, magneettilaitteet). Jos opiskelija joutuu olemaan tästä pois niin hän ei voi saavuttaa harjoittelujaksolle asetettuja tavoitteita. Lyhyissä, alle 6op harjoitteluissa voidaan edellyttää opintopisteiden mukaista tuntimäärää.

Fysioterapeuttikoulutus: Opiskelijan työaika on 35 tuntia viikossa ja keskimäärin 7 tuntia päivässä. Päivittäinen työaika on vähintään neljä tuntia, ja tästä voidaan poiketa vain erikseen sovitulla tavalla. Työajan joustosta sovitaan erikseen ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa.
Sairauden sattuessa tulee opiskelijan ilmoittaa poissaolostaan välittömästi sekä ohjaavalle fysioterapeutille että ohjaavalle opettajalle. Opiskelija voi olla kolme päivää pois harjoittelusta sairauden vuoksi opettajan luvalla. Opiskelijan tulee toimittaa joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistus viimeistään neljännestä päivästä lukien ohjaavalle opettajalleen. On huomioitava, että sairauden jatkuessa perjantaista maanantaihin, on maanantai neljäs sairauspäivä, josta on oltava todistus. Sairauspoissaoloihin liittyen opiskelijan osaaminen arvioidaan harjoittelujakson tavoitteiden suhteen tapauskohtaisesti. Opiskelija voi joutua jatkamaan harjoitteluaan lisäpäivillä tai uusimaan jakson kokonaisuudessaan.

”Joihinkin harjoittelupaikkoihin on niin pitkä matka, että opiskelija joutuu kulkemaan julkisilla tai omalla ajoneuvolla useita tunteja päivässä tai vaihtoehtoisesti vuokraamaan toisen asunnon harjoittelupaikkakunnalta, eikä tähän saa mitään rahallista tukea koululta. Opiskelijat kokevat tämän epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi.”
Vastaus: Ammattikorkeakouluasetus ei tunne matkakulukorvausta harjoitteluista korkea-asteen opiskelijoille. On myös muistettava, että joissakin koulutuksissa opiskelija allekirjoittaa lomakkeen TAMKiin päästessään, jossa hän hyväksyy harjoitteluiden sijoittumisen Tamperetta ympäröiville paikkakunnille.

”Läsnäolovelvollisten tuntien siirtäminen (kun kaikki opetus on läsnäolovelvollista) lyhyellä varoitusajalla tuottaa hankaluuksia, kun opiskelijat varaavat lukujärjestyksessä oleville vapaille ajoille esim. lääkärikäyntejä, joiden tilalle siirtyykin läsnäolovelvollinen tunti. Jotkut opettajat antavat tiukkaa palautetta tällaisista poissaoloista vaikka opiskelijat yrittävät parhaansa varata käyntejä ym. niin, etteivät ne mene tuntien kanssa päällekkäin.”
VASTAUS: Joskus tuntien siirtäminen tapahtuu lyhyellä varoitusajalla esim. opettajan sairastuessa ja tällöin tunti on uudelleen sijoitettava sellaiseen ajankohtaan, että se sopii niin opettajalle kuin ryhmällekin, ja tästä syystä muutos voi tulla nopeastikin. Myös asiantuntijaluennot voivat ilmestyä läsnäolovelvollisina lyhyelläkin varoitusajalla lukujärjestykseen johtuen kyseisen luennoitsijan aikatauluista. Kuitenkin esimerkiksi harjoitteluohjaajien tapaamiset ovat pääasiassa tiedossa jo hyvissä ajoin. Koulutuspäälliköt vievät palautetta eteenpäin opettajille.
Opettajia on ohjeistettu kirjoittamaan kurssin toteutussuunnitelmaan kaikki kyseisen kurssin läsnäolovelvolliset tunnit, josta opiskelija voi ne nähdä. Lukujärjestyksessä ei kuitenkaan tarvitse olla erikseen kirjoitettu ”läsnäolovelvollinen” kyseisen tunnin kohdalle, vaan nämä tiedot täytyy lukea toteutussuunnitelmasta.
Missään hyvinvointi- tai terveysaloilla ei ole kaikki opetus läsnäolovelvollista. Jotkut opintojaksot saattavat kuitenkin olla 100% läsnäolovelvollista, joka johtuu esim. säteilylainsäädännön velvoitteista.

”SH-koulutuksen ORHAt ovat kuin villi länsi monen opettajan takia. Tunneille kaivataan asiantuntevaa teoriaopettajaa ja reilua toimintaa. ORHA-tunneilla vallitsee kiire ja kireä ilmapiiri, eikä opettaja anna opiskelijoille laadukasta opetusta…”
VASTAUS: Epäkohtiin opetuksessa halutaan puuttua, mutta ilman tarkempia tietoja (toteutus/opettajat) emme pysty laittamaan palautetta eteenpäin, sillä emme tiedä kenen toteutusta palaute koskee. Toivottavasti kyseisen palautteen antaja tunnistaa itsensä ja palaa asiaan niin saadaan palaute eteenpäin!

”Olen huolestunut sairaanhoitajien päivätoteutuksen läsnäolotunneista. Tuntuu, että kaikista vaativimmista ja tärkeimmistä tunneista vähennetään. Näistä vähäisistäkin kontaktitunneista ei välttämättä edes uudelleen sijoiteta tuntia, jonka opettaja on estynyt pitämään vaan tunti korvataan esim. ryhmätyöskentelyllä.”
VASTAUS: Lähiopetustunneista vähennetään valtakunnallisesti taloudellisten leikkausten vuoksi ja se harmittaa niin opiskelijoita kuin opettajia ja koulutuspäälliköitäkin. Tuntien uudelleen lukujärjestykseen sijoittaminen on myös rahakysymys, sillä se maksaa. Tästä syystä vain ns. pakolliset tunnit kuten ORHAt tai säteilylain ja säteilyturvallisuus ohjeiden (1.1.2019 uusi säteilylainsäädäntö voimaan ja silloin säteilyturvallisuusohjeista tulee määräyksiä) mukaiset tunnit, joissa on 100% velvollisuus, sijoitetaan uudestaan. Myös ulkopuoleisten luennoitsijoiden tunnit (esim. radiologia) sijoitetaan uudelleen lukujärjestykseen. HOPS keskustelut sovitaan uudestaan. Mikäli tunnin sisältö on itseopiskeltavissa, ei tuntia uudelleen sijoiteta lukujärjestykseen.

“Mikä on innoeventin merkitys sairaanhoitajan koulutuksessa? Innoevent vie kokonaisen viikon sairaanhoitajan alaan suoraan liittyvistä opinnoista. On vaikea nähdä sen hyötyä sairaanhoitajalle ja etenkin sen pakollisuutta!”

Vastaus: Innoeventillä on seuraavia etuja:

• eri vaiheissa olevat opiskelijat pääsevät työskentelemään toistensa kanssa,
• eri alojen opiskelijat pääsevät työskentelemään toistensa kanssa,
• opiskelijat työstävät työelämän heille antamia tehtäviä – todellisia kehittämisaiheita,
• työelämä toivoo opiskelijoiden hankkivan juuri tämän kaltaisia taitoja opintojensa aikana. He odottavat tulevilta työntekijöiltä luovuutta, innovatiivisuutta, kykyä tarttua haasteisiin, sellaisiinkin, jotka eivät ole ihan sitä lähintä omaa työaluetta.

Kaikkien ryhmien osallistumista ei voida mahdollistaa sairaanhoitajakoulutuksessa, koska meitä on niin paljon. Sairaanhoitajakoulutuksesta osallistuu aina ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotta harjoitteluiden rytmitys ei sekaannu.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai haluat antaa palautetta koulutusalaasi liittyen, laita viestiä taru.k@piratery.fi tai FB-sivujen tai nimettömänä kotisivujen Purnausnurkan kautta! 😊

Muista äänestää edarivaaleissa!

Muista äänestää Edarivaaleissa! 

Sähköinen äänestys avoinna 7.11. klo 15 asti. Linkin äänestystä varten löydät omasta koulusähköpostistasi.

Uurnavaalit järjestetään 6.-7.11.2018 klo 9-15.

Jäsenilta ja syyskokous

Heippa PIRATE ry:n jäsen! 
Kiinnostaisko sua toimia PIRATEn hallituksessa? Haluaisitko kuulla meidän pesteistä ja siinä samalla esittää meille tiukkoja kysymyksiä? Vai kiinnostaako hyvä seura, hauska ilta ja sauna?

KAIKKI meidän jäsenet ovat tervetulleita viettämään iltaa ja saunomaan Solun saunalle 8.10. klo 17 alkaen. Mestoilla tarjolla pizzaa, lämmin sauna ja beer pongia. Janoisimpien kannattaa ottaa mukaan omat sauna- ja beer pong-juomat. 

Syyskokouksessa 23.10. valitaan hallitus vuodelle 2019, joten nyt on hyvä hetki saada vastauksia kysymyksiin hallitushommista ja lopettaa epäröinti! 

ELI:
Mitä? Saunailta PIRATEn jäsenille, OPPM
Missä? Solun saunalla
Milloin? Maanantaina 8.10. klo 17 alkaen
—————-
Hello to all members of PIRATE ry! Would you be interested in joining our board? Would you like to hear what board members jobs are like? Or are you interested to have a good time in great company? 

All our members are welcome to come spend time and enjoy the sauna at Solu on October 8th starting at 5 pm. We will be offering pizza, warm sauna and beer pong. Do bring your own drinks for sauna and beer pong. 

In the fall meeting on October 23rd, a new board for next year will be selected. So this is a good opportunity to get answers for your questions about being in the board and stop hesitating. 

TL; DR
What? Get-together for PIRATE members
Where? Solu
When? Monday, October 8th starting at 5 pm.

 

Kiinnostaisiko lähteä mukaan hallitustoimintaan? Pysy kuulolla, sillä syyskokous lähestyy! 

Kaikki PIRATE ry:n jäsenet ovat tervetulleita sääntömääräiseen syyskokoukseen 23.10. klo 17:15 alkaen. Kokous pidetään auditoriossa E1-06. Syyskokouksen aikana valitaan uusi hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja enintään 12 hallituksen jäsenestä. Ehdolle voi asettua jokainen hallitustoiminnasta kiinnostunut PIRATE ry:n jäsen. Syyskokouksen aikana käymme myös läpi mm. vuoden 2019 talousarvion sekä toimintasuunnitelman.

Oletko kiinnostunut hallitukseen hakemisesta mutta et pääse millään paikalle? Lähetä sähköpostitse hakemus osoitteeseen hallitus(a)piratery.fi ja esitämme sen kokouksen aikana. Hakemus voi olla kirjallinen tai voit myös kuvata lyhyen videon perusteluineen miksi juuri sinä olisit hyvä lisä vuoden 2019 hallitukseen! 

Lisää tietoa ja fiiliksiä hallitustoiminnasta saat vierailemalla meidän kotisivuilla piratery.fi sekä seuraamalla meitä Instagramissa (@pirate.ry) ja Snapchatissa (@pirateopy). 

Jäikö joku mietityttämään? Kysy täällä facebookissa tai ota yhteyttä hallituslaisiin sähköpostitse: hallitus(a)piratery.fi.

TL;DR:
MITÄ: PIRATE ry:n Syyskokous
MILLOIN: 23.10.2018 klo 17:15
MISSÄ: Auditorio E1-06
——————-
Would you be interested in joining our board? Why don’t you stay a while and read on, fall meeting is coming!

All PIRATE ry’s members are welcome to our statutory fall meeting on October 23rd at 4:15 pm. The meeting will be held in auditorium E1-06. A new board will be selected in the meeting. The board consists of a chairperson and at most 12 members of board. Anyone of our members can run for board. We will also be going through finance estimations and plan of actions for 2019. 

Really interested in joining our board but can’t make it to the meeting? You can e-mail us your application at hallitus(at)piratery.fi and we will present it in the meeting. The application can be written or a short video where you tell us why you would be a good board member. 

For more information about PIRATE and the board, go to our website www.piratery.fi and follow us here on Facebook, Instagram (@pirate.ry) and Snapchat (@pirateopy). 

TL;DR:
WHAT: PIRATE ry Fall meeting
WHEN: October 23rd at 17:15 pm
WHERE: Auditorium E1-06

Kevätkokous

PIRATE ryn kevätkokous pidetään Solun saunalla tiistaina 27.3. klo 17 alkaen. 

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe-, läsnäolo- ja äänioikeuden myöntäminen
3 § Kokousvirkailijoiden valinta
                      3.1 § Kokouksen puheenjohtajan valinta
                      3.2 § Kokouksen sihteerin valinta
                      3.3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
                      3.4 § Ääntenlaskijoiden valinta
4 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5 § Vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely
6 § Vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
7 § Vuoden 2017 toiminnantarkastuksen läpikäynti ja tili- sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle
8 § Aloitteet
9 § Muut esille tulevat asiat
10 § Kokouksen päättäminen

Työvaatteet ovat saapuneet!

Työvaatteet on nyt noudettavissa toimistoltamme. Myös nimineulat ovat noudettavissa. Kipin kapin siis toimistolle hakemaan omat pois! Toimistopäivystys normaaliin tapaan keskiviikkoisin klo 10-13. Mikäli et pääse hakemaan työvaatteita toimistomme aukioloaikojen puitteissa, otathan meihin yhteyttä. Sovitaan sitten erikseen aika milloin voit hakea työvaatteesi ja nimineulasi. 

HUOM! Työvaatteiden ja nimineulojen viimeinen mahdollinen hakupäivä on 16.5. 

Uudet nettisivut, uusi hallitus, uusi vuosi.

Tervetuloa uuden uutukaisille sivuillemme! Täältä löydät kaiken mitä sinun tarvitsee tietää meistä ja mitä me Sinulle tarjoamme.
Uuden nettiosoitteen myötä sähköpostimme muuttuivat muotoon hallitus(at)piratery.fi tai etunimi(at)piratery.fi. 

Vuoden vaihtuessa uusi hallitus hyppäsi hommiin kokoonpanonaan seuraava:

PUHEENJOHTAJA
Henna Kuikka

VARAPUHEENJOHTAJA JA KOULUTUSPOLITIIKKA
Taru Kuusela

SIHTEERI
Wendy Syvänen

TALOUS
Riikka Kujansuu

VARATALOUS
Mikko Vanhatalo

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA
Suvi Välilehto

JÄSENPALVELUT
Kia Kauppinen

JÄSENSIHTEERI- JA YHDYSHENKILÖVASTAAVA
Taru Pekkarinen

PISTOT
Heli Petersohn

VIIHDE
Valto Hoipo

YHTEISTYÖVASTAAVA
Sanni Artema

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄVASTAAVA
Sanna Halme 

HALLITUKSEN JÄSEN
Akseli Einola